Všechny Individuální projekty národní pro oblast terciárního vzdělávání jsou ukončeny.
Připravujeme pro Vás zveřejnění výstupů IPN KREDO a IPN Metodika.

  • ÚSPĚŠNÝ SEMINÁŘ OPAKUJEME NA HANÉ

    Seminář s názvem „Geodemografická perspektiva vysokoškolského studia v ČR“, který se nedávno konal v Praze, se uskuteční znovu 13. 3. 2015 na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
UKONČENÉ PROJEKTY: QRAM | RTV | EF-TRANS | PTPO | EFIN | AUDIT VAVAI

KONTAKT

Ředitel odboru:

Ing. Jiří Burgstaller, DiS.
E-mail: jiri.burgstaller@msmt.cz
Tel: 234 813 115

Sekretariát:

Mgr. Kamila Gabrielová
E-mail: kamila.gabrielova@msmt.cz
Tel: 234 813 103
GSM: 775 783 238

HIERARCHIE IPN PROJEKTŮ

Individuální projekty národní (IPN) realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost představují mimořádný impuls pro rozvoj terciárního vzdělávání v České republice, jeho restrukturalizaci, hodnocení, podporu a zapojení do mezinárodního kontextu. Uskutečňují se jako jedna z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v období 2008 - 2013 a jsou financovány z prostředků evropských strukturálních fondů a rozpočtu České republiky.